จัดเวทีติดตามรายงานความก้าวหน้างานวิจัยสำหรับนักวิจัยใหม่  และอบรมปฏิบัติการวิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย

ในวันที่ 9-10 กันยายน  2553  ณ  ภูวนาลีรีสอร์ท  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา


วันที่ 31 สิงหาคม 2553   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.