ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จัดโครงการพัฒนางานวิจัยสู่การประเมินตำแหน่งทางวิชาการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาทำการวิจัยเพื่อประกอบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 20-21 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุม 8.05-06  อาคาร 9 ชั้น 8 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ที่สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวได้ทีสถาบันวิจัยและพัฒนา  อาคาร 9 ชั้น 4  หมายเลขโทรศัพท์  044-272941  ภายใน 1516  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  16  กันยายน  2554 

วันที่ 10 กันยายน 2554   โดย Administrator
อ่าน 760 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.