เลื่อนวันจัดประมทางวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย  ครั้งที่  8

จากเดิม  วันที่  7  สิงหาคม  2555 

เปลี่ยนเป็นวันที่  14  สิงหาคม  2555


วันที่ 10 กรกฎาคม 2555   โดย Administrator
อ่าน 777 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.