รายงานผลการอบรมปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 8 - 9 มกราคม 2556ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556   โดย Administrator
อ่าน 769 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.