สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์ประกาศการให้ทุน ดังนี้ค่ะ

1. หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการกลุ่มวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

2. หลักเกณฑ์การเสนอขอทุนการบูรณาการเรียนการสอน การสังเคราะห์ความรู้และบริหารจัดการงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

3. หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

4. หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2556

5. หลักเกณฑ์คุณสมบัติและอัตราการจ่ายเงินทุนสนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ พ.ศ. 2556

 

 


วันที่ 11 ธันวาคม 2556   โดย Administrator
อ่าน 765 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.