ขยายเวลารับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขยายเวลารับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยสามารถดาวโหลดรายละเอียดได้ทาง www.nrru.ac.th/rdi หัวข้อข่าวงานวิจัย/ทุนวิจัย และจัดส่งข้อเสนอการวิจัยแบบ Full Proposal  มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 3 ชุด

ภาคผนวก

แบบแผนงานวิจัย แบบ ว-1ช. (ชุดโครงการ)

แบบโครงการวิจัย แบบ ว-1ด. (โครงการเดี่ยว)


วันที่ 18 สิงหาคม 2557   โดย Administrator
อ่าน 767 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.