โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

"การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน : ทักษะการวิจัยเชิงพื้นที่"

เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

รายละเอียด Download


วันที่ 31 ตุลาคม 2557   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.