ประกาศรับข้อเสนอโครงการ "ตามแนวพระราชดำริ"

ภายใต้โครงการจัดความรู้และถ่ายทอด เทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี ๒๕๕๘

((คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด))


วันที่ 12 มกราคม 2558   โดย admin2
อ่าน 789 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.