ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทงานวิจัยสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์ (รอบที่ 2) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภทงานวิจัยสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์

2. แบบฟอร์ม แบบข้อเสนอโครงการ นม.1 ด.

3. ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 2 ชุด

หมดเขตรับสมัครถึงวันที่ 8 เมษายน  2558

โดยอาจารย์ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณนัฏฐา หมายเลขภายใน 9461,1516