ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

     ปฏิทินการวิจัย

     แบบฟอร์มเขียนข้อเสนอการวิจัย


วันที่ 10 พฤษภาคม 2558   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.