ประกาศการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนประจำปี พ.ศ. 2552 ของเขตพื้นที่ที่ 4
ดูรายละเอียดได้จาก Website ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2551

< อ่านต่อ >


วันที่ 23 กันยายน 2551   โดย Administrator
อ่าน 756 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.