สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ดล กรุงเทพ

หมดเขตภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2559

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ http://nrct.go.th/


วันที่ 15 มีนาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 760 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.