เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2831-3203 และ 0-2831-3946

http://www.thailandpost.com

http://www.thailandpost.com//library/template/thailandpost/standard5/theme/images/banner-inner.jpg

 


วันที่ 18 เมษายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 802 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.