http://www.prc.up.ac.th/

 

My image
เปิดรับลงทะเบียนและส่งบทความ
  1. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  2. กลุ่มการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  3. กลุ่มการวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตั้งแต่บัดนี้ - 13 ตุลาคม 2559      

ประกาศผลการพิจารณา

 

 17 พฤศจิกายน 2559

วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
ปิดรับผลงานวิจัยฉบับแก้ไข และการชำระเงิน

 

17-24 พฤศจิกายน 2559

นำเสนอผลงานวิจัย 26-27 มกราคม 2560

วันที่ 1 กันยายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 765 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.