[ สอบถามรายละเอียด ]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
272 หมู่ที่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 

โทรศัพท์/โทรสาร 0-7791-341 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08-1370-9696

E-mail : research-sru@hotmail.com หรือ Website : http://research.sru.ac.th


วันที่ 9 ตุลาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 758 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.