ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ 
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 9 
ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 30-31 มี.ค. - 1 เม.ย. 2560 
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2559 - 3 มี.ค. 2560 
ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่ 3 ต.ค. - 15 ธ.ค. 2559 
ลงทะเบียนก่อนวันที่ 16 ธ.ค. 2559 รับเสื้อที่ระลึกฟรี 

http://www.ssr.sc.chula.ac.th/


วันที่ 9 ตุลาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 774 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.