การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย 2017

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://research.wu.ac.th/ 

download เอกสารประชาสัมพันธ์


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 752 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.