บัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา 2560 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประขุมวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 20 มกราคม และขอเชิญผู้ที่สนใจทั่วไปลงทะเบียนเข้าร่วมเพื่อฟังการบรรยายจาก ผู้บรรยายหลักและผู้นำเสนอผลงาน 

download รายละเอียดและสมัครได้ที่ http://gs.rmu.ac.th/grc2017/

Important Dates

 

 
 •  

   วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ
   วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับแก้ไข
   วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 วันสุดท้ายของการชำระค่าลงทะเบียน
   วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 วันที่นำเสนอ
   วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 วันสุดท้ายในการรับบทความ


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559   โดย Administrator
อ่าน 761 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.