สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยส่งข้อเสนอผ่านในระบบ DRMS

และยื่นข้อเสนอภายในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560

 ดาวโหลดเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. TOR

2. คู่มือการส่งข้อเสนอผ่านในระบบ DRMS

3. แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project)

 

สอบถามที่ 9461


วันที่ 18 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 764 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.