มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เรื่อง  เชิญส่งบทความ/วิชาการเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ในหัวข้อ “การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” (The 1st National and lnternational Conference 2017 on Education for Sustainable Locality Development ) ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐

 สามารถดูรายละเอียดการจัดงานได้ที่เว็บไซต์ research2017.bsru.ac.th


วันที่ 25 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.