มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยที่ยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ อาคาร คณะทันตแพทยศาศตร์  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น อำเภอลำลูกกา  จังหวัดปทุมธานี กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2560

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0-2563-5252 ต่อ 1600/1610 หรืออีเมล wturesearch@gmail.com 


วันที่ 25 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 762 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.