สมาคมสถานการณ์จำลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย) มหาวิทยาลัยธนบุรี

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2560

โดย  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 ThaiSim 2017 ในหัวข้อ Enhancing learning benefits from games, simulations, and facilitation Thailand 4.0  และการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4  ในหัวข้อ การเพิ่มคุณภาพการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 ด้วยเกม และสถานการณ์จำลอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 และวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัย                             ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 02 473 7000

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaisim.org 


วันที่ 25 มกราคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 764 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.