ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 ม. 3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02 441 6059 - 60 ต่อ 2421-2426 โทรสาร 02 441 6059 ต่อ 2420 อีเมล binno2017@rmutr.ac.th
เว็บไซต์ http://binno2017.rmutr.ac.th/


วันที่ 14 มีนาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 766 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.