ข่าวประชาสัมพันธ์  http://rtunc2017.rtu.ac.th/production/

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

  กิจกรรม ช่วงระยะเวลา หมายเหตุ
  Early Bird Registration ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
  สิ้นสุดการรับบทความวิจัย 31 พฤษภาคม 2560  
  หมดเขตชำระเงิน 31 พฤษภาคม 2560  
  แจ้งผลการตอบรับ 20 มิถุนายน 2560  
  หมดเขตส่งบทความวิจัยฉบับตีพิมพ์ 1 กรกฏาคม 2560  
  วันจัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 พุธที่ 26 - พฤหัสบดี 27 กรกฏาคม 2560  
  หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

วันที่ 24 เมษายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 758 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.