กำหนดส่งบทความ บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2560 ขยายเวลา ถึง 31 พฤษภาคม 2560


https://conference2017.reru.ac.th/


วันที่ 7 พฤษภาคม 2560   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.