alt

สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เส้นทางลัดสู่ความเป็นเลิศทางการวิจัยในยุค 4.0 Plus" ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2560 สามารถสมัครอบรมได้ที่ แบบตอบรับออนไลน์ หรือส่งใบสมัครที่ email: ird_center@hotmail.com หรือโทรสาร 077 913341 มายังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยค่าสมัครลงทะเบียนคนละ 600 บาท ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางเพ็ญแก้ว พิมาน และ นางสาวกิ่งกมล ชูแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 077-913342, 081-3705557


วันที่ 18 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 762 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.