มรภ.รำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานภายในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 6th ICIST 2017

Association of Agricultural Technology in Southeast Asia (AATSEA)

2046 Sinthorn On-nuch, On-nuch Ladkrabang Road, Ladkrabang Bangkok 10520, Thailand
Available online: http://www.ijat-aatsea.com


วันที่ 19 มิถุนายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 768 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.