กำหนดการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 5

 ถักทองานวิจัยท้องถิ่น ก้าวไกลสู่สากล

วันศุกร์ที่  18  กันยายน   2552

ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ (อาคาร 9 ชั้น 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

*****************

คลิกดูไฟล์กำหนดการข้างล่างนี้

 


วันที่ 10 กันยายน 2552   โดย Administrator
อ่าน 764 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.