อ้างอิงตามหนังสือราชการ ที่ ศธ 0547.04/ว369

 

การประชุมวิชาการบริหารธุรกิจระดับชาติและนานาชาติ 2560Business Administration National and International Conference: BANIC 2017
 

http://www.bba.ubru.ac.th/banic2017/

 
 
 

วันที่ 7 กันยายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 769 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.