ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 26 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หมดเขตรับผลงานวันที่ 15 ธันวาคม 2560 นี้

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://research.wu.ac.th


วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 763 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.