สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประกาศรับข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชนที่เป็นนิติบุคคล  ที่สนใจขอรับการสนับสนุน
ดูรายละเอียดและหัวข้อวิจัย เพิ่มเติมได้ที่ https://goo. gl/YnJas3
 
ส่งข้อเสนอโครงการภายใน 30 พฤศจิกายน 2560
สอบถามรายละเอียดที่  : คุณวิทวัส เถาจำปา
โทรศัพท์ : 0-4422-5007 // 094-5414795
โทรสาร : 0-4422-5046
อีเมล : sutbiomass@gmail.com หรือ wittawas1604@gmail.com  

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560   โดย Administrator
อ่าน 788 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.