ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรม Ambassador Bangkok

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.iseec2018.kbu.ac.th

ด่วน.. ภายในวันที่ 20 มกราคม 2561 นี้ เท่านั้น


วันที่ 10 มกราคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 769 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.