ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานภายนอก

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 52 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา

ศึกษารายละเอียดได้ที่ http://conference.nida.ac.th/conference61/


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561   โดย Administrator
อ่าน 752 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.