ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
(UTCC Academic Day) ครั้งที่ 2
“ธุรกิจ การค้าและบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0”
ในวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561
อาคาร 10 ชั้น 2-3 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 2561 พร้อมเปิดรับบทความ (Full Paper) ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 8-12 หน้า ศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.utcc.ac.th/index.php  และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 026-976-381 กด 2


วันที่ 26 มีนาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 777 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.