http://science.psru.ac.th/images/templatemo_header.jpg

เอกสารโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 6
1.โครงสร้างหลักสูตร“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.คู่มือการฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าอบรม
3.กรอบการวิจัยสำหรับใช้ประกอบภาคปฏิบัติปีงบประมาณ-2561
4.กำหนดการฝึกอบรมลูกไก่ รุ่นที่ 6
ใบสมัคร "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ลูกไก่ รุ่นที่ 6
5.ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมลูกไก่ รุ่นที่ 6

****กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561****

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่
เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
(http://science.psru.ac.th/) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

 

  • ติดต่อสอบถาม
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
    โทรศัพท์ : 0-5526-7054
    โทรศัพท์มือถือ : 064-994-9354 (คุณสุกัญญา)
 
 

วันที่ 4 เมษายน 2561   โดย Administrator
อ่าน 779 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.