ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การประชุมวิชาการ the 7th psu education conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจส่งบทคัดย่องานวิจัยและ/หรือบทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference “Higher Education for All: Surviving in Times of Change” ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน

ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

https://www.psued.org

 

บริบทของงานวิจัย

  Social Sciences and Humanities
  Sciences and Technologies
  Health Sciences

 

  หัวข้อย่อยสำหรับงานวิจัย

  Curricular Development
  Teaching Methods
  Assessment and Evaluation
  Work Integrated Learning
  QA in Higher Education
  Educational Technology
  Ethics in Teaching and Learning
  Faculty Development
  Lifelong Learning
  Active Learning
  Distance Learning
  Transition Preparation in Higher Education
  Entrepreneurship Learning
  Technology Enhanced Learning
  Professional Standard Framework
  Others Related to Teaching and Learning in Higher Education

กำหนดการลงทะเบียน ส่งบทคัดย่อ และบทความฉบับสมบูรณ์

วันที่ กิจกรรม
1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ลงทะเบียนนำเสนอผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ พร้อมส่งบทคัดย่อ
1 กันยายน – 14 ธันวาคม 2561 ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนราคาพิเศษ (Early Bird) สำหรับผู้เข้าร่วมงาน
1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ลงทะเบียนราคาพิเศษ (Early Bird) สำหรับผู้นำเสนอผลงาน
1 – 30 พฤศจิกายน 2561 กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณาบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 กำหนดส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ปรับแก้แล้ว
13 – 14 ธันวาคม 2561

งานประชุมวิชาการ The 7th PSU Education Conference


วันที่ 18 กรกฎาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 1,065 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.