สมัครได้ทางเว็บไซต์ http://www.regis-vru.rbru.ac.th


วันที่ 16 สิงหาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 836 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.