ดาวน์โหลดโครงการ

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ลงทะเบียนออนไลน์ ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ 
รับสมัครจำนวน 100 ท่านเท่านั้น

 

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 1,000 บาท

การโอนเงิน
ธนาคารกรุงไทย สาขานครราชสีมา 
ชื่อบัญชี บริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.นครราชสีมา 
เลขที่บัญชี 301 - 3 - 92857 - 3

แจ้งการชำระเงิน (ใบเสร็จการโอน)
อีเมล์ rdinrru.pr@gmail.com 
และ 044-272941

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
www.rdi.nrru.ac.th
www.rdit.nrru.ac.th
044-272941, 044-009-009 ต่อ 9460,9461
คุณพรรณิภา แสนลำ 061-0795059
คุณวิศมาศ ภักดีกุล 063-6542916

 

 


วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561   โดย Administrator
อ่าน 299 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.