??œ?????????????„??‰??™??????????????›?? ?????ž?????????????????š thammasat

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระหว่าง Hokkaido University, Rakuno Gakuen University และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“Workshop for the Rapid and Easy Detection of Drug Resistant Bacteria”

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 530 อาคารปิยชาติ ชั้น 5 คณะสาขารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

และงาน “3rd One Health Lecture Series on Antimicrobial Resistant”

ในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้อง 530 อาคารปิยชาติ ชั้น 5 คณะสาขารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://www.fph.tu.ac.th

คุณพิศมัย มากแพทย์ โทร 065-415-3532

คุณอุษา ป้องจิตใส โทร 080-454-6498

อีเมล์ pisamai28@gmail.com หรือ usa.p@fph.tu.ac.th

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน นี้


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   โดย Administrator
อ่าน 46 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.