มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยบัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากร นิสิตนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 (The 20 National  Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2562 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ อาคารพจน์  สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ https://conference.kku.ac.th/grc/ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณรัตติยากร  วิมลศิริ โทรศัพท์ 043-202420 ต่อ 42423


วันที่ 18 ธันวาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 35 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.