วิทยาลัยนครราชสีมา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ วิทยาลัยนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

ในการนี้ วิทยาลัยนครราชสีมาจึงขอความอนุเคราะห์คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่สนใจ ส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยดังกล่าวโดยกำหนดส่งบทความดังกล่าว ตั่งแต่บันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 ซึ่งสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://reg.nmc.ac.th/conference2019/Thai/


วันที่ 7 มกราคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 42 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.