ด้วย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 5 สถาบันและมหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 เรื่อง “เครือข่ายนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ 2019” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ในการนี้  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงานและเข้าร่วมการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางออนไลน์ได้ที่ http://conference.pnu.ac.th/index.php


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562   โดย Administrator
อ่าน 23 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.