ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562” (Regional Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 และ 1 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิดหลัก “งานวิจัยสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์”

                ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงานและสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rre2019.bru.ac.th/


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562   โดย Administrator
อ่าน 64 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.