ประชุมวิชาการระดับชาติ ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2562

เรื่อง “เปลี่ยนโฉมประเทศไทยให้ก้าวไกลอย่างมั่นคง” 
การประชุมวิชาการระดับชาติวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
“Thailand Transformation for Sustainable Growth”
ในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 53 ปี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

รายละเอียดการประชุม : คลิ๊กที่นี่yesyes


วันที่ 11 มีนาคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 42 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.