ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนางานวิจัย จิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้เรื่อง "พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤติชาติ" 

รายละเอียดและกำหนดการของการจัดงาน ที่เว็บไซต์: ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ QR-Code ด้านล่าง

หมายเหตุ: 
แจ้งเปลี่ยนการลงทะเบียน

สำหรับผู้นำเสนอผลงานและผู้สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 2562

 


วันที่ 20 มีนาคม 2562   โดย Administrator
อ่าน 55 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.