ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  นั้น  บัดนี้  วช. ได้ดำเนินการประเมินผลภาพรวมข้อเสนอการวิจัยที่เสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย  จำนวน  1 ชุดโครงการใหญ่  (มี 3 โครงการย่อย) และโครงการเดี่ยว  จำนวน  7  โครงการ 

                                                                    คลิ๊กที่นี่

                                                                      


วันที่ 16 มีนาคม 2553   โดย Administrator
อ่าน 775 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.