15 กรกฎาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโจทย์วิจัยท้องถิ่น


วันที่ 7 ตุลาคม 2558   โดย Administrator
อ่าน 493 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.