การเผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการสู่การพัฒนาโคราช 4.0 วันที่ 30 กันยายน 2559


วันที่ 4 ตุลาคม 2559   โดย Administrator
อ่าน 303 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.