ฐานข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาต้นเเบบเครื่องเขย่าสารเคมีต้นทุนต่ำ
Development of Prototype of Chemical Shaker for Low-cost.

ชื่อผู้ทำวิจัย:
หฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ และ นิรันดร์ คงฤทธิ์
ชื่องานวิจัยภาษาไทย:
การพัฒนาต้นเเบบเครื่องเขย่าสารเคมีต้นทุนต่ำ
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ:
Development of Prototype of Chemical Shaker for Low-cost.
ปีงบประมาณ:
2559
สาขา:
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหล่งทุน:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บทคัดย่อ:

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.