ฐานข้อมูลงานวิจัย

กรอกคำที่ต้องการค้นหา

ลำดับ

หัวข้อวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

ปี

บทคัดย่อ
46ภูมิศาสตร์บรรพกาล ในแถบคาบสมุทรไทย-มาเลย์ตอนบน ด้วยหลักฐานทางตะกอนวิทยาและเรณูวิทยาจากตะกอนทะเลสาบวิฆเนศ ทรงธรรม2559
47ผลของฟลาวร์มันสำปะหลังดัดแปรด้วยวิธีความร้อนร่วมกับความชื้นต่อคุณภาพของไอศกรีมสุกัญญา กล่อมจอหอ2559
48ผลของการใช้สตาร์ชมันสำปะหลังพรีเจลาติไนซ์ต่อคุณภาพของข้าวเกรียบหงส์วริน ไชยวงศ์ และสุกัญญา กล่อมจอหอ2559
49การศึกษาแนวทางเพื่อลดการสูญเสียที่ดินของประชาชนในพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาเอกราช หนูแก้ว2559
50การวิจัยและประเมินหลักสูตร พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมมาลินี ไพบูลย์นุกูลกิจ และคณะ2559
51ผลของการป้องกันแมลงศัตรูพืชในนาข้าวด้วยชีววิธีและการใช้สารเคมี ในนาข้าวหอมมะลิดำและข้าวสังข์หยดโคราช บริเวณพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาแววดาว ดาทอง 2559
52วิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระของข้าวหอมมะลิดำและข้าวสังข์หยดโคราชในพื้นที่อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมาอังคณา ชาติก้อน2559
53การพัฒนาการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ อบต. : กรณีศึกษา อบต.มะเกลือใหม่ ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมานันทพร อดิเรกโชติกุล และ เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน2559
54ผลของความหนาแน่นสถานะและช่องว่างพลังงานเทียม ต่อการแปรค่าความดันของอุณหภูมิวิกฤตและสัมประสิทธ์ปรากฏการณ์ไอโซโทปไทยปัญญา จันปุ่ม2559
55คุณสมบัติทางกายภาพของระบบดาวคู่อุปราคา V781 Tauriรณกฤต รัตนมาลา2559
56การพัฒนาต้นเเบบเครื่องเขย่าสารเคมีต้นทุนต่ำหฤษฎ์สลักษณ์ วิริยะ และ นิรันดร์ คงฤทธิ์ 2559
57การศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญากระเบื้องหลังคาดินเผาเพื่อสร้างกระเบื้องหลังคาดินเผาที่มีการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มาริสา หิรัญตียะกุล2559
58การพัฒนาซอฟแวร์ไอโอเอสเพื่อตรวจเก็บค่าการสั่นสะเทือนแบบไร้สายบนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กจักรกฤษณ์ สุทธานุรักษ์2559
59เปรต : การสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผาเพื่อติดตั้งภายในวัดดุริวัฒน์ ตาไธสง2559
60พฤติกรรมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาพิกุล ภูมิโคกรักษ์2559


พบทั้งหมด 330 รายการ รวมทั้งหมด : 22 หน้า
หน้า [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22]

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.